Beëdiging Boa Sinvest

Beëdiging Patrick Lemmens

En weer is een Boa van Sinvest Beëdigd.

Echt/Sittard, woensdag 1 februari 2017

Ondanks zijn jarenlange ervaring als BOA in een middelgrote gemeente in Limburg, was het voor Patrick Lemmens toch een bijzondere en feestelijke gebeurtenis om weer beëdigd te worden als Boa.

Wij zijn blij dat Patrick, met zijn kennis en ervaring in gemeenteland, ons team van Boa’s is komen versterken. Met zijn beëdiging is hij nu dan ook weer volledig bevoegd en zal ingezet worden in verschillende gemeenten waar Sinvest de Boa’s levert. Patrick went snel aan de toch enigszins andere werkcultuur bij Sinvest, in vergelijk tot die van werken in één vaste gemeente. Hij ziet het echter als een uitdaging om, ondanks de plaatselijke verschillen en taakaccenten, in de gemeenten waar hij zal werken een optimale Boa-prestatie te leveren. Commissaris van politie, de heer R.W.J. Segers, heeft de beëdiging uitgevoerd. Een grote groep te beëdigen Boa’s, van politie en verschillende gemeenten, was weer aanwezig in de kantine van het politiebureau in Sittard.

Onder het genot van een kop koffie en een stuk Limburgse Vlaai, werd eerst “het ijs gebroken” voor de Boa’s die voor het eerst beëdigd gingen worden. De heer Segers legde duidelijk uit welke bijzondere status en verplichtingen voortvloeien uit het zijn van opsporingsambtenaar. Vervolgens werd eerst door een groep de eden afgelegd en daarna door de volgende groep de beloften. Voor wat betreft Sinvest, zijn we blij dat weer een Boa ons team komt versterken en kan worden ingezet bij onze gemeentelijke relaties.

Vanaf deze plaats willen wij Patrick van harte feliciteren met zijn benoeming en beëdiging en wensen wij hem alle succes bij de uitvoering van zijn diensten.