'Van Harte Eijsden Margraten'

'Van Harte Eijsden Margraten'

Paul Bemelmans en Sylvano Rutten pakken overlast in Eijsden-Margraten aan

“Een compliment werkt vaak nog beter dan een waarschuwing”
Niet alleen de wijkagenten maar ook de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) houden een oogje in het zeil in Eijsden-Margraten. Paul Bemelmans en Sylvano Rutten surveilleren regelmatig door alle kernen en het buitengebied. Ze kennen elke straat en elk landweggetje. Daar komen ze niet alleen overdag, maar ook ’s avonds laat. Samen met de wijkagenten handhaven ze de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. En daar heeft iedereen profijt van.

Wie ooit een bekeuring heeft gekregen van een BOA is misschien iets minder blij met hun aanwezigheid in de wijk, maar het overgrote deel van de inwoners ziet in dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. “Ik moet zeggen dat de meeste mensen positief reageren als ze ons tegenkomen”, zegt Paul. “Ze zien ons gelukkig niet alleen maar als ‘bonnenschrijvers’. We zijn er vooral om het hier voor iedereen prettig leefbaar te houden. En gelukkig kunnen veel mensen dat wel waarderen.” “We zijn zeker niet tégen de mensen die hier wonen”, vult Sylvano aan. “We hebben de inwoners juist nodig om ons werk goed te kunnen doen. Wij zien ook niet alles, dus spreek ons gerust aan over zaken als hondenpoep, geluidsoverlast, zwerfvuil, hangjongeren, vernielingen of parkeerproblemen. Steek even een hand omhoog als je ons door de staat ziet rijden en als het kan, stoppen we. Een telefonische melding mag natuurlijk ook, maar een praatje op straat werkt vaak het snelst.”

Poep op de stoep
Hondenpoep staat met stip op één op de irritatielijst van veel mensen. Maar juist die vorm van overlast is moeilijk aan te pakken, vertelt Paul: “We moeten zelf met eigen ogen zien dat een hondeneigenaar de poep van zijn hond niet opruimt. En dat zien we zelden, want als wij in de buurt zijn, ruimen mensen het netjes op. Dat positieve gedrag belonen we met een compliment, in de hoop dat ze de poep ook opruimen als wij niet in de buurt zijn. Met een compliment bereik je vaak meer dan met een waarschuwing.” “Vanuit zo’n compliment ontstaan vaak gesprekjes die voor ons waardevol zijn”, vult Sylvano aan. “Hondenbezitters kennen de wijk heel goed; ze weten precies wat er speelt in de buurt en zijn voor ons belangrijke ogen en de oren in de wijk.”

Parkeerproblemen
Het grootste deel van hun werktijd zijn Paul en Sylvano bezig met het aanpakken van parkeeroverlast. “In de Diepstraat in Eijsden zijn de parkeerregels veranderd en daar moeten vooral de Franstalige bezoekers nog erg aan wennen”, zegt Paul. “In het begin hebben we alleen waarschuwingen gegeven maar nu delen we ook bekeuringen uit. Soms is dat het enige dat werkt. Helaas.” “Ook in de buurt van de scholen zijn we heel alert op hinderlijk en gevaarlijk parkeergedrag”, stelt Sylvano. “De veiligheid van kinderen gaat voor het parkeergemak van ouders. Om de doorstroming wat te verbeteren, heeft de gemeente bij sommige scholen een ‘Kiss & Ride-strook’ aangelegd, maar ook dat bord snapt niet iedereen. Dus dan gaan we bij zo’n strook staan om duidelijk te maken dat je daar maar heel even mag blijven staan.”

Hangjongeren
Als de BOA’s overdag of ’s avonds hun surveillancerondje rijden, pikken ze ook de locaties mee waar jongeren vaak samenkomen. “Wij letten erop dat ze geen overlast veroorzaken”, zegt Paul. “Dat ze bijvoorbeeld geen afval op straat gooien, te veel herrie maken of dingen vernielen.” “Wat mij opvalt, is dat de jeugd in Eijsden-Margraten prima aanspreekbaar is”, vindt Sylvano. “Ik werk ook in andere gemeenten en daar reageren jongeren veel negatiever op een BOA. Hier kunnen we gewoon een praatje met ze maken en zo komen we samen tot oplossingen; een vuilniszak waar ze hun troep in kwijt kunnen bijvoorbeeld, want zo simpel kan het zijn.”

Zwerfvuil
Daar waar het zwerfvuil binnen de bebouwde kom nog redelijk beperkt is, loopt het in het buitengebied soms de spuigaten uit. “Laatst had iemand een complete laminaatvloer in een maisveld gedumpt”, vertelt Paul. “In het buitengebied komen we van alles tegen. We zorgen ervoor dat dat zo snel mogelijk wordt opgeruimd want rommel trekt rommel aan. We hebben 75 vierkante kilometer buitengebied en het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat één grote vuilnisbelt wordt.”

Naaktlopers in de Eijsder Beemden
Paul en Sylvano controleren ook regelmatig in de Eijsder Beemden. “Deze zomer kregen we een melding van wandelaars die naaktlopers tegenkwamen in de Eijsder Beemden”, lacht Paul. “Ik werk nu 15 jaar als BOA voor de gemeente maar dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Daar hebben we meteen actie op ondernomen want dat is natuurlijk niet de bedoeling!”

Heeft u een tip, klacht of andere melding voor de BOA’s? Bel dan ???