Advies

Indien uw gemeente advies wenst over oplossingen in handhavingsvraagstukken, of op zoek is naar een "sparringspartner", dan delen wij graag onze kennis op het gebied van: 

 • Aanstellingsprocedures;
 • Initiëren van samenwerkingsverbanden met externe partners of andere gemeenten;
 • Integratie van rapportage systemen, afgestemd op het HUP van de gemeente;
 • Pragmatische aanpak in de uitvoering van handhavingsvraagstukken, zoals:
  - het vervullen van de functie 'Wijk-Boa'
  - jeugdoverlast
  - samenwerking politie en overige actoren
  - (grote) evenementen
  - parkeer problematieken
  - Drank- en horecawet