Back-Office

Als vanzelfsprekend dragen wij zorg voor een breed scala aan back-office taken:

  • Het volledige beëdigings- en benoemingstraject; 
  • Planning/ inroostering; 
  • Uniformering;
  • Vervoer; 
  • Opleiding van de Boa's (permanente her- en bijscholing)

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een aantal unieke tools ontwikkeld, waarmee de sturing van de Boa's op basis van het HUP, niet alleen inzichtelijk, maar ook aanpasbaar wordt.
Dit doen we door gebruikmaking van:

  • Op de gemeente aangepaste rapportagesystemen;
  • Aanlevering van dienstinstructies, welke per gemeente worden gespecificeerd; 
  • Inzet van een zogenaamde "Boa IV", zodat u op de werkvloer een sparringsparner heeft voor dagdagelijkse zaken;
  • Centrale invoer van Processen Verbaal (CJIB)