Openbare Orde

Rondom uitgaansgelegenheden wordt vaak overlast ervaren van komende en vertrekkende bezoekers. 
Dit lijdt in veel gevallen tot klachten van omwonenden en onveilige situaties op straat. 

Wij weten als geen ander op welke wijze Boa's invulling kunnen geven aan de gemeentelijke handhaving van overlastsituaties zoals:

  • Wildplassen;
  • Glas op straat;
  • Opstootjes/ vechtpartijen;
  • Openbaar dronkenschap;
  • Baldadigheid/ vernieling;

Tijdens deze diensten wordt er zeer nauw samengewerkt met de politie. Al onze Boa's volgen daarom het RTGB opleidingstraject en kunnen beschikken over handboeien. Tevens besteden wij via ons unieke intern opleidingstraject extra aandacht aan de communicatieve en fysieke vaardigheden, welke voor deze specifieke diensten noodzakelijk zijn. 

Omdat deze diensten zich bij uitstek lenen voor een aantal bestuursrechtelijke controles, voeren we die op verzoek ook uit.
Denk hierbij aan:

  • Controle sluitingstijden
  • Geluidshinder
  • Terrassen