Gemeente Schinnen

Gemeente Schinnen

De gemeente Schinnen maakt al een aantal jaren gebruik van de diensten van Sinvest Management BV. Daartoe huurt zij op jaarbasis BOA-uren in die ingezet worden voor handhaving in de openbare ruimte en van de Drank- en horecawet. Zij hebben een duidelijke oog- en oorfunctie voor de gemeente.

Opvallend is de grote mate van zelfstandigheid waarop de BOA’s opereren. Aansturing is nauwelijks nodig en steeds wordt adequaat gereageerd op meldingen die de gemeente naar hen doorzet. De opgestelde dagrapportages die binnen enkele dagen ontvangen worden, getuigen van accuratesse en gedetailleerdheid. De BOA’s zijn daarnaast zaakinhoudelijk goed op de hoogte en altijd bereid om in voorkomende gevallen de gemeente te helpen bij vragen en problemen. Daartoe zijn ze ook steeds bereikbaar, ook buiten de uren dat ze in de gemeente verkeren. Overigens geldt dat ook voor de “back-office” op hun kantoor. Ook daar kan men steeds terecht met vragen en wordt constructief meegedacht.

De structurele gesprekken tussen Sinvest Management en de gemeente dragen bij aan een laagdrempeligheid die de samenwerking ten goede komt. Belangrijk is dat de BOA’s van Sinvest een goed inschattingsvermogen hebben op welke momenten daadwerkelijk handhavend opgetreden moet worden of wanneer het beter is een goed gesprek aan te gaan. Dit getuigt van en hoge mate van professionaliteit.

"Opvallend is de grote mate van zelfstandigheid waarop de BOA’s opereren. Aansturing is nauwelijks nodig en steeds wordt adequaat gereageerd op meldingen die de gemeente naar hen doorzet."
- Dhr. E. Gijzen - Sector Ontwikkeling & Beheer/Handhaving -