Gemeente Stein

Gemeente Stein

De gemeente Stein is zeer tevreden over de diensten die Sinvest levert. Met name de weekrapportages zijn van toegevoegde waarde voor de uitoefening van ons beleid op verschillende vakgebieden.

"De gemeente Stein is zeer tevreden over de diensten die Sinvest levert. Met name de weekrapportages zijn van toegevoegde waarde voor de uitoefening van ons beleid op verschillende vakgebieden."
- Mevr. C. Peters - Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid -