Diensten

Voor gemeenten is het optimaliseren en waarborgen van de veiligheid van haar burgers een wettelijk verankerde plicht. Dat de zorg voor bewaking van die veiligheid, in termen van handhaving, niet meer alleen een taak is van de politie, is inmiddels evident en maatschappelijk geaccepteerd. De centrale overheid legt de handhaving van eigen regels en verordeningen binnen gemeenten in toenemende mate terug in handen van gemeenten zelf. Elke gemeente zal dus steeds meer zelf moeten voorzien in een adequaat en effectief "eigen" handhavingsapparaat. De noodzaak tot inzet van Boa's binnen domein 1 Openbare Ruimte is daarmee een feit.

Elke gemeente streeft naar meer grip op de uitvoering en een hogere kwaliteit van de handhaving. Als u daarbij minder bezettingsrisico wil lopen en gratis advies wenst, dan is Sinvest uw gesprekspartner voor kostenbesparende handhavingsoplossingen.

 

Wij bieden o.a. de volgende diensten

Het in onderlinge samenhang handhaven op overlast als gevolg van de bepalingen uit de APV van uw gemeente.
Wellicht heeft uw gemeente te maken met één of meer van onderstaande specifieke aandachtsvelden:

0

Rondom uitgaansgelegenheden wordt vaak overlast ervaren van komende en vertrekkende bezoekers.
Wij weten als geen ander op welke wijze Boa's invulling kunnen geven aan de gemeentelijke handhaving van overlastsituaties zoals:

1

Parkeren en verkeer zal in al zijn facetten in veel gemeenten speciale aandacht krijgen.
Hierbij valt te denken aan: Parkeer- en stopverboden; Blauwe zone; Gehandicaptenparkeerplaatsen;

2

Of er binnen uw gemeente al dan niet sprake is van jeugdoverlast wordt veelal bepaald door het feitelijk gedrag van de jeugd en beleving van omwonenden.
Overlast wordt vaak veroorzaakt door: (Hinderlijk) drankgebruik; Geluidshinder; Verstoren openbare orde/ hinderlijk gedrag;

3

DHW

Wij helpen uw gemeente op een pragmatische wijze invulling te geven aan dit "toezicht" en kunnen daar waar nodig handhavend optreden door het inzetten van bevoegde "DHW controleurs".
U kunt hierbij denken aan gericht toezicht op: "NIX 18" Wetgeving in horecagelegenheden; Happy hours;...

4

Indien uw gemeente advies wenst over oplossingen in handhavingsvraagstukken, of op zoek is naar een "sparringspartner", dan delen wij graag onze kennis op het gebied van:
Aanstellingsprocedures; Initiëren van samenwerkingsverbanden met externe partners of andere gemeenten; Integratie van...

5

Als vanzelfsprekend dragen wij zorg voor een breed scala aan back-office taken: Het volledige beëdigings- en benoemingstraject;
Planning/ inroostering; Uniformering; Opleiding van de Boa's (permanente her- en bijscholing).

6