Diensten

Voor gemeenten is het optimaliseren en waarborgen van de veiligheid van haar burgers een wettelijk verankerde plicht. Dat de zorg voor bewaking van die veiligheid, in termen van handhaving, niet meer alleen een taak is van de politie, is inmiddels evident en maatschappelijk geaccepteerd. De centrale overheid legt de handhaving van eigen regels en verordeningen binnen gemeenten in toenemende mate terug in handen van gemeenten zelf. Elke gemeente zal dus steeds meer zelf moeten voorzien in een adequaat en effectief "eigen" handhavingsapparaat. De noodzaak tot inzet van Boa's binnen domein 1 Openbare Ruimte is daarmee een feit.

Elke gemeente streeft naar meer grip op de uitvoering en een hogere kwaliteit van de handhaving. Als u daarbij minder bezettingsrisico wil lopen en gratis advies wenst, dan is Sinvest uw gesprekspartner voor kostenbesparende handhavingsoplossingen.

 

Wij bieden o.a. de volgende diensten

Het in onderlinge samenhang handhaven op overlast als gevolg van de bepalingen uit de APV van uw gemeente.
Wellicht heeft uw gemeente te maken met één of meer van onderstaande specifieke aandachtsvelden:

0

Parkeren en verkeer zal in al zijn facetten in veel gemeenten speciale aandacht krijgen.
Hierbij valt te denken aan: Parkeer- en stopverboden; Blauwe zone; Gehandicaptenparkeerplaatsen;

2