Sinvest levert BOA’s en toezichthouders aan gemeenten

In onze lange bestaansgeschiedenis van ruim 25 jaar, hebben wij bewezen dat we in staat zijn de gemeente volledig te “ontzorgen” wanneer het gaat om toezicht en handhaving in de openbare ruimten.

De levering bestaat voor ons als vanzelfsprekend uit het te werk stellen van Buitengewoon Opsporingsambtenaren die voldoen aan alle wettelijke eisen en het uit handen nemen van een groot deel van de back-office taken bij de gemeenten.

Sinvest doet het anders!

Wat ons uniek maakt in onze soort, is dat wij ons uitsluitend bezig houden met alle facetten van Boa’s binnen domein 1. Wij leveren dus niet alleen een individuele Boa, maar de complete dienstverlening daaromheen.

Wij voeren uit wat andere spelers op de markt, zoals uitzendbureau's, beveiligingsorganisatie's en detacheringsbedrijven pretenderen te doen.

Hoe doen we dat?

Grip op de uitvoering! Omdat de lijnen binnen onze organisatie kort zijn en zelfs de leden van het management af en toe als uitvoerend Boa werken, is niets in dit vakgebied ons vreemd. Daarom zijn we er trots op dat we een formule hebben ontwikkeld die ervoor zorgt dat de gemeente grip krijgt op de dienstuitvoering. En daarmee de grootste garantie dat de Boa’s ook daadwerkelijk doen wat de gemeente van hen verwacht.

Door de aard van dit vrije beroep, èn de soms onterechte verwachting van vakmanschap, komt het maar al te vaak voor dat het onvoldoende inzichtelijk is waar de Boa zich mee bezig houdt. Wij zorgen ervoor dat de “onzichtbaarheid” van de Boa verdwijnt.

Minder risico! Door meerdere Boa's binnen één gemeente in te zetten worden diverse risico's bij uitval uitgesloten. U bent dus altijd verzekerd van een nagenoeg volledige bezettingsgraad, óók bij uitval als gevolg van vakantie en/ of ziekte. Hierdoor wordt de continuiteit van uw Boa-capaciteit gewaarborgd en een geslaagde uitvoering van het Handhavings Uitvoeringsplan (HUP) beter mogelijk gemaakt. 

Hoge kwaliteit! Wij garanderen een optimaal niveau van kennis, kunde en vaardigheid van al onze Boa's. Onze medewerkers kunnen in de gehele breedte van de organisatie "sparren”, zijn werkzaam binnen verschillende gemeenten èn nemen deel aan bovenwettelijke opleidingen die wij intern verzorgen. Met als logisch gevolg dat alle Boa's binnen ons team ontzettend gemotiveerd, flexibel en vakmatig ijzersterk zijn. Onze medewerkers vormen de spil van onze organisatie en daar investeren we in!

Gratis advies! Naast de feitelijke levering van de individuele Boa’s, staat ons management de gemeenten kosteloos bij met advies. U wenst verankering van het beleid in feitelijke dienstuitvoering door de Boa's? Door onze jarenlange ervaring weten we wat de valkuilen zijn en nemen wij op verzoek graag deel aan diverse overleggen.