Sinvest Academie

Door de "Sinvest Academie" worden verschillende vakgerichte opleidingen verzorgd voor onze eigen medewerkers. De Boa's in loondienst van gemeenten waarvoor wij reeds werkzaam zijn, kunnen hierbij altijd aansluiten, in de meeste gevallen zelfs kostenloos!

Voorbeelden van opleidingen die wij verzorgen:

Sinvest opleidingen:

 • MIC: Medewerkers Introductie Cursus
  - Weekopleiding waarin de basis wordt gelegd voor het aan de slag gaan als toezichthouder of Boa binnen Sinvest
  - Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: rechts- en Wetskennis, communiatie, casuïstiek uit de praktijk, fysieke vaardigheden en bestuursrechtelijk optreden
 • IBT: Integrale Beroepsvaardigheids Training
  - Ter bevordering van de rechts- en Wetskennis, communicatieve- en fysieke vaardigheden
  - Praktijk gerichte opleidingsdagen waarin veel aandacht wordt besteedt aan aan casuïstiek uit de praktijk
 • RTGT: Regeling Toepassing Geweldsbeheersing Toezichthouders
  - Ter bevordering van een goede praktische samenwerking tussen Boa en Toezichthouder
  - Specifieke Wet- en regelgeving m.b.t. de beperking(en) in feitelijk optreden
  - Fysieke, communicatieve en juridische vaardigheden m.b.t. aanhouding en zelfverdediging

Verplichte vakopleidingen:

 • Basisbekwaamheid Boa (Wordt NIET door Sinvest verzorgd)
  - Examen onderdeel Rechtskennis word afgetoetst via Cito
  - Examen praktijkonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken wordt afgetoetst bij het ExtH
 • Permanente Her- en Bijscholing 
  - Theorie examen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I
  - Theorie examen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid II
  - Praktijk examen Sanctionerend optreden
  - Praktijk examen Dienstverlening en calamiteiten
  Al deze examens worden afgetoetst via de landelijk Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExtH)
  Meer informatie over deze verplichte examaens is te vinden op http://www.exth.nl.

Optionele vakopleidingen:

 • RTGB: Regeling Toepassing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaren
  - Vereist ter verkrijging van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen
  - Examinering door de Politieacademie op onze locatie in Echt of op het politievormingcentrum in Sevenum
 • DHW: Drank- en Horecawet